تبلیغات
غبار فتنه - معنای "ولایت مطلقه فقیه" ...
 
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
 
تاریخ :  شنبه 19 شهریور 1390
نویسنده :  rahjo
علی رغم تبلیغات دشمنان که آن را به معنای استبداد گرفته اند،
"ولایت مطلقه فقیه" یعنی :
« انعطاف پذیری دستگاه ولایت، برای تصحیح ،اصلاح و ترمیم مسیر بنای نظام
»
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه 17/9/90 در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، با اشاره به اقدام تاریخی و بی سابقه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تشكیل نظام سیاسی مبتنی بر فقه اسلامی، به تبیین چالش ظاهری میان "حفظ هویت و اصول نظام" با "تحقق نیافتن برخی اهداف مادی و معنوی" پرداختند و ضمن تشریح معنای صحیح ولایت مطلقه فقیه و تأكید بر لزوم تصحیح و تكمیل مستمر مسیر حركت نظام افزودند: حوادث بسیار عظیمی در منطقه در حال رخ دادن است كه باید با تبیین دقیق و صحیح مفهوم مردمسالاری دینی برای ملتهای مسلمان، خلاء موجود را در زمینه جهت گیری آینده این حوادث، پُر كرد.

گزیده بیانات> ادامه مطلب

گزیده بیانات:
 • مردم ما به توفیق الهى، به لطف پروردگار، مردم خوبى هستند؛ خوبى‌شان هم به وفادارى آنها به ایمان است، به رسوخ ایمان در دلهاست.مؤمنین هستند كه نظام را پابرجا نگه میدارند.نباید تصور كنیم؛ خیال نكنیم ما هستیم داریم میكنیم؛ اینها را خدا دارد میكند.


 • امروز وسائلى كه براى اغواى دل جوانها هست، چقدر است؛ قابل مقایسه‌ى با گذشته نیست،با وجود همه‌ى اینها، این مجالسى كه اشاره شد(مجالس عرفانی ماه رمضان) و شما دیدید، اكثرشان همین جوانهایند. بعضى اوقات شاید ظواهرشان هم نشان نمیدهد كه اینها دل در گرو محبت الهى دارند، اما دارند؛ مى‌آیند، با خدا حرف میزنند، اشك میریزند. اینها صافند، نزدیك به خدایند؛ همین، مایه‌ى نصرت است.

 • فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنكه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود - در عهد روایات - فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ كه نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید بنابراین سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیكن یك چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ كه این را امام بزرگوار ما انجام داد

 • یك چالش بزرگى همواره بر سر راه حفظ هویت این نظام وجود داشته است؛ الان هم وجود دارد، بعد از این هم خواهد بود. آن چالش عبارت است از چالش بین وفادارى و حفظ خطوط اصلى - یعنى اصول و مبانى نظام - از یك طرف، و دستاوردهاى پیشرفت مادى و معنوى براى نظام از طرف دیگر.
یكى از مظاهر عظمت امام بزرگوار عبارت بود از صبر در این قضیه.یكى از كارهاى امام این بود كه به خاطر مشكلاتى كه احیاناً پیش مى‌آمد - چه در زمینه‌ى مسائل داخلى، چه در زمینه‌ى چالشهاى بین‌المللى - ایشان از مبانى و اصول كوتاه نیامد؛ یعنى صبر كرد. من تعبیر كردم به صبر امام. صبر ایشان به این معنا بود كه تحمل كرد. در برابر فشارهائى كه مى‌آمد.

 • این چالش مهمى است؛ با این چالش باید هوشیارانه برخورد كرد. یعنى حفظ اصول و مبانى نظام و در واقع حفظ هویت نظام از یك طرف، و از طرف دیگر، دست یافتن به آن اهدافى كه نظام تعریف كرده است؛ چه اهداف مادى و پیشرفتهاى مادى و علمى و معیشتى و تمدنى و امثال اینها، و چه اهداف معنوى مثل استقرار عدالت و از این قبیل چیزها.به عنوان یك اصل قطعىِ موضوعى، باید این را مسلّم گرفت كه پایبندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسلامى، اصل است.ما خیلى جلو رفتیم، خیلى پیشرفته‌تریم؛ در عین حال اصول را هم حفظ كردیم. اگر جائى از اصول كوتاه گذاشته باشیم، باید از آن توبه كنیم. از اصول نبایستى كم گذاشت. همچنین باید بدانیم نصرت الهى هم بسته‌ى به همین است كه ما این مبانى و اصول را حفظ كنیم. 

 • نظام‌سازى یك امر جارى است؛ روزبه‌روز بایستى تكمیل شود، تتمیم شود. ممكن است یك جائى اشتباه كرده باشیم اما مهم این است كه ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح كنیم، خودمان را اصلاح كنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازى است. نه اینكه گذشته را خراب كنیم.

 • بُعد مهمى از قید "اطلاق" كه امام منضم كردند به ولایت فقیه،ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت - كه دستگاه عظیم ولایت، یعنى در واقع مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر كه در رأسش رهبرى قرار دارد.

 • دشمنان، «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند؛ یعنى میل فقیه عادل به صورت دلبخواه.این نیست مسئله‌ى «ولایت مطلقه» كه فقیه هر كار دلش خواست، بكند؛ یك وقت یك چیزى به نظرش رسید كه باید این كار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است كه یك حالت انعطافى در دست كلیددار اصلى نظام وجود دارد كه میتواند در آنجائى كه لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح كند، بنا را ترمیم كند. 

 • البته در اینجا هم خطرى كه وجود دارد - كه باید از این خطر برحذر بود - این است كه ما تصور كنیم این انعطاف بایستى تحت تأثیر فشارهاى بیرونى و تغییرِ در جهت انعطاف به قالبهاى غربى باشد. سر قضیه‌ى قصاص به ما اعتراض میكنند و فشار مى‌آورند، سر قضیه‌ى دیه به ما فشار مى‌آورند، سر قضایاى گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار مى‌آورند؛ لذا ما تسلیم شویم؛ انعطاف به این معنا باشد. نه، این انحراف است؛ این انعطاف نیست.
نباید به خاطر اینكه رادیوهاى بیگانه و تبلیغات خصمانه و اتاقهاى فكر دشمن و كمربسته‌ى علیه نظام اسلامى، راجع به فلان حكم، راجع به فلان مبنا اعتراض میكنند، فریاد میكشند، ما بیائیم بگوئیم حالا تجدید نظر كنیم براى اینكه با دنیا هماهنگ شویم؛ نه، این خطاست، این انحراف است؛ به این انحراف نباید دچار شد.

 • تقریباً در مدت هشت ماه، در یكى از آرامترین و ساكت‌ترین نقاط عالم - یعنى شمال آفریقا و حول و حوش شمال آفریقا و جزیرةالعرب - چهار تا نظام سرنگون شده؛ یعنى چهار تا دیكتاتورِ چسبیده به صندلىِ متكى به غرب و متكى به آمریكا، زیر و رو شدند: مصر، تونس، لیبى و یمن. خب، این خیلى حادثه‌ى مهمى است. من عرض كرده‌ام، باز هم عرض میكنم؛ ما واقعاً نمیتوانیم الان ابعاد عظمت این حادثه را درست ترسیم كنیم. خیلى كار بزرگى انجام گرفته است.
یك احتمال دیگر این است كه همان كسانى كه عواملشان از در بیرون رفته‌اند، دوباره از پنجره وارد شوند؛ همان كسانى كه در مقابل اسلام، در مقابل حركت ضد صهیونیستى ملت مصر، سى سال از یك دیكتاتورى حمایت كردند، باز زمینه‌ساز یك دیكتاتورى دیگرى بشوند.

 •  آن چیزى كه اینجا میتواند به این كشورها كمك كند، تفكر مردم‌سالارى دینى است. مردم‌سالارى دینى كه ابتكار امام بزرگوار ماست، میتواند نسخه‌اى براى همه‌ى این كشورها باشد؛ هم مردم‌سالارى است، هم از متن دین برخاسته است.
   البته ممكن است فقهاى اهل سنت - چه فقهاى شافعى در مصر، چه مالكى‌ها در بعضى دیگر از كشورهاى آن منطقه، چه حنفى‌ها در بعضى از كشورهاى دیگر - معتقد به ولایت فقیه نباشند؛ خیلى خوب، ما نمیخواهیم حتماً مبناى فقهى خودمان را به آنها عرضه كنیم یا اصرار بورزیم؛ اما مردم‌سالارى دینى ممكن است شكلهاى گوناگونى پیدا كند. باید این مبناى مردم‌سالارى دینى را ما براى اینها تبیین كنیم، تفهیم كنیم؛ مثل هدیه‌اى در اختیارشان بگذاریم. مطمئناً این مردم، مردم‌سالارى دینى را خواهند پسندید. این كارى است كه بر عهده‌ى ماست و بایستى انجام بگیرد تا دشمنان این ملتها از خلأیى كه به وجود آمده، استفاده نكنند. این خلأ را باید به وسیله‌ى اسلام پر كنند.
متن کامل بیانات


:: مرتبط با: چراغ راه! (سخنان رهبر) , ولایت فقیه ,
:: برچسب‌ها: معنای ولایت فقیه , امام خامنه ای ,
:: لینک های مرتبط: پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام خامنه ای ,
آنطورى كه ما ملت خودمان را تجربه كرده‌ایم، آنطورى كه لطف و فضل الهى را مكرر آزموده‌ایم، این ملت در این نوبت هم مثل نوبتهاى قبل، مشت محكمى به دهان دشمن خواهد زد. مردم به توفیق الهى در این انتخابات یك آزمون افتخارآمیز دیگرى را به صحنه خواهند آورد و بر افتخارات خودشان خواهند افزود. این، لطف الهى است؛ ان‌شاءاللّه تحقق پیدا خواهد كرد.

مقام معظم رهبری- 25/2/92
  :: مدیر وب سایت : rahjo
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

********لــوگـــوی دوســــــتان********
تکاور 114

 پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم
معببر سایبری فندرسک